Syddansk Regnskab

Din Bogholder i Syddanmark

Freelance Bogholder

Regnskabsassistance

Skatteassistance

Har du behov for en freelance bogholder, der kun kommer en gang i ugen, måneden eller efter behov, så er du komme til det rette sted.

 

Syddansk Regnskab hjælper mindre og mellemstore virksomheder med alle former for bogholderi- og regnskabs-mæssige opgaver.

 

Bogholderi

 

Med et professionelt bogholderi og en løbende periode-rapportering har du altid et troværdigt og korrekt billede af den økonomiske udvikling i virksomheden.

 

Det sikrer optimal indtjening, da alle beslutninger og handlinger kan foretages på et korrekt grundlag.

 

Omkostningerne til udarbejdelse af fx årsregnskabet bliver også ofte minimeret, når den løbende bogføring og rapportering er udarbejdet i høj kvalitet.

 

Debitorstyring

 

I mange virksomheder er det ofte debitorrykningen, der svigtes, når man har travlt, og det kan føre til store tab.

 

God debitorstyring giver bedre likviditet og minimerer risikoen for tab på debitorerne, fordi virksomheden hurtigere kan konstatere, hvilke kunder der er risikable, og kan drage konsekvenserne heraf.

 

Kreditorstyring

 

Professionel og rettidig kreditorstyring sikrer, at der konstant er styr på betalingerne.

 

Det giver en optimal likviditetsudnyttelse, når kreditorerne betales på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, og ligeledes optimal indtjening, fordi rabatmuligheder udnyttes optimalt.

 

Momsadministration

 

Syddansk Regnskab har stor erfaring i at føre og indberette moms og kan varetage hele momsadministrationen eller dele af den i jeres virksomhed.

 

En professionel håndtering af momsadministrationen sikrer også, at virksomheden får godtgjort moms af alle omkostninger og evt. afgifter, hvor der er mulighed for det.

 

 

Syddansk Regnskab tilbyder en række forskellige ydelser indenfor regnskabsudarbejdelse. For mindre virksomheder kan vi tilbyde at udarbejde årsregnskab og skatteregnskab, så det lever op til myndighedernes krav.

 

Regnskab og regnskabsprocesser

 

Regnskabet er mange virksomheders vigtigste værktøj til at holde styr på, hvordan det reelt står til. Regnskabet giver nemlig et talbaseret indblik i den daglige drift og udfordringer.

 

I Syddansk Regnskab hjælper vi virksomheder med at holde fokus på vækst, og med udgangspunkt i tallene får vi en solid viden, der sætter os i stand til at rådgive om langt mere end blot skat og regnskab.

 

Regnskabsaflæggelse og -standarder

 

I Syddansk Regnskab har vi stor erfaring med at udarbejde regnskaber, og vi hjælper jer gerne med velkvalificeret rådgivning og assistance, hvad enten I aflægger regnskab efter årsregnskabsloven eller efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS).

 

Endvidere hjælper vi med digital indberetning via XBRL, så kravene fra myndighederne kan opfyldes.

All-around løsning uanset omfang

 

Uanset størrelsen og omfang er du velkommen til at tage kontakt.

 

Så tager vi et uforpligtende møde og finder ud af hvad du har brug for.

Personskat

 

Som selvstændig erhvervsdrivende er der forskellige beskatningsmuligheder. Vi hjælper med at finde ud af, om det er personskatteloven, virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, der er mest optimal for dig og assisterer selvfølgelig med indberetning af din selvangivelse.

 

I løbet af året kan vi hjælpe dig med at ændre din forskudsopgørelse, hvis nogle af dine skattemæssige forhold ændrer sig, ligesom vi gerne regner på din skat inden årets udløb, for at vurdere, om du bør foretage frivillig indbetaling skat.

Skattereglerne kan ofte forekomme komplicerede, og der sker kontinuerligt ændringer i reglerne, som kan virke uoverskuelige.

 

Syddansk Regnskab yder skattemæssig rådgivning og assistance til dig og din virksomhed, uanset om din virksomhed drives i aktieselskab, anpartsselskab eller som selvstændig erhvervsdrivende.

 

Selskabsskat

 

Helt grundlæggende assisterer vi med at opgøre den skattepligtige indkomst for dit selskab og udfylde selvangivelsen. Herudover assisterer vi med at opgøre sambeskatningsindkomst, hvis du har flere selskaber, som indgår i en koncern.

 

Vi har desuden stor erfaring i skattemæssige omstruktureringer, hvor vi kan rådgive om, hvordan skatten bedst optimeres i forbindelse med en fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver.

 

 
 
 

Din Bogholder i Syddanmark

Syddansk Regnskab

Syddansk Regnskab IVS - CVR: 36019069 - Torpvej 13, 5260 Odense S - Mail: rp@syddanskregnskab.dk - Tlf. 22858923